PVC FLOORINGS

กระเบื้องยางปูพื้น STARFLEX

กระเบื้องยาง STARFLEX ได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องทั้งให้ด้านคุณภาพและนวัตกรรมอีกทั้งยังมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาสภาพแวดล้อม จึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ แต่ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน (ASBESTOS FREE)  นับเป็นผู้ผลิตกระเบื้องพีวีซีปูพื้นรายแรกของไทยที่ได้รับ การรับรองจากมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยให้ใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว …

STARFLOR CP

STONE LOOSE LAY

WOOD LOOSE LAY

WOOD CLICK

EXCELLENT GREEN

STAR COLLECTION

STARFLOR GREEN

บริษัท เก้าพันกรุ๊ป จำกัด

ยินดีให้คำแนะนำและปรึกษาแก่ท่าน

ในเรื่อง กระเบื้องยาง สนใจสอบถามรายละเอียดสินค้าและราคา

โทร. 02-7431422-3

Top